top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ sách : Chân Trời Sáng Tạo/ Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lí lớp 6 / Phần Lịch Sử
Tác giả: Chủ biên: Hà Bích Liên - Đồng Biên soạn: Nguyễn Trà My. Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Lê Như Quỳnh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 37
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2 : Chương 3: XÃ HỘI CỔ ĐẠI - Bài 6 - Ai Cập Cồ Đại - Track 3 : Chương 5: VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X - Bài 14 : Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM