top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

CÔNG TỬ LỜI - NHÂN ÁI MỘT TẤM LÒNG

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

CÔNG TỬ LỜI - NHÂN ÁI MỘT TẤM LÒNG
Tác giả: Huỳnh Quan Thư ( Biên Soạn)
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Thủy Tiên
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 146
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Phần 1 : Gia đình và cuộc sống 1911-1928. Tiểu sử liệt sĩ Châu Văn Sanh - Track 3 : Phần 2: Những năm tháng hoạt động Cách mạng 1929 -1943 - Track 4 : Phần 3: Ghi nhận của lịch sử địa phương và các bài viết của đồng đội - Track 5: Bài viết của gia đình về công tử Lời . Kể chuyện cha tôi - Track 6 : Phụ Lục

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM