top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân trời sáng tạo - Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lỚP 6
Tác giả: Kim Thoa. Quang Tuyên (đồng T.Chủ Biên)Vũ Đình Bảy, Trần T Quỳnh Trang (Biên Soạn)Trần Minh Hường, Nguyễn T Bích Liên, Vũ Phương Liên,Trần Bảo Ngọc, Lại T Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Minh Hoàng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 39
Thông tin chi tiết :

- TRACK 1 : Lời Nói Đầu - TRACK 2 : Chủ đề 5 - Kiểm soát chi tiêu

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM