top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Cựu Hoàng Bảo Đại

Nhà Xuất Bản Thời Đại ấn hành

Cựu Hoàng Bảo Đại
Tác giả: Hoàng Trọng Miên
Nhà xuất bản : Thời Đại ấn hành
Người đọc : Thủy Tiên
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 37
Thông tin chi tiết :

Lời nhà Xuất Bản / - Track 1 : Chương I : Trẫm thà làm dân một nước độc lập - Track 2 : Chương II./ Bí ẩn nội cung - Track 3 : Chương III./ Hoàng thượng như Tây - Track 4 : Chương IV./ Quả bom Sa Diện - Track 5 : Chương VI,./ Các quan triều đình - Track 6 : Chương VIII./ Cố vấn tối cao - Track 7 : Vào hạ tuần tháng sáu, giữa lúc giải pháp Bảo Đại đang được nhắc nhỡ - Track 8 : Chương X./ Quốc trưởng hồi loan - Track 9 : Chương XI./ Hoàng triều cương thổ - Track 10 : Chương XIII./ Tuồng truất phế - Track 11 : Nhường chỗ cho một lời tuyên bố rồi nói là Chính phủ miền Nam Việt Nam sẽ theo một chế độ quân chủ lập hiến - Track 12 : Chương XIV./ Phế đế lưu vong - Track 13 : Chương XV./ Quần thần

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM