top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Chuyện Nỏ Thần

Nhà Xuất Bản Kim Đồng Ấn hành

Chuyện Nỏ Thần
Tác giả: Tô Hoài
Nhà xuất bản : Kim Đồng Ấn hành
Người đọc : Trung Can
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 27
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Nhà Văn Tô Hoài sinh năm 1920 , nguyên quán Thanh Oai , Hà Tây từng làm báo Cứu Quốc 1945 đến 1952, công tác tại Hội Văn nghệ Việt Nam , hội nhà văn Việt Nam - Hội văn nghệ Hà Nội - Track 2 : Trên khoảng đất trước nhà leo tràn lang vào đống cành dông tre những dây bầu lá xanh tròn xoe hoa vàng phấn - Track 3 : Chương 2: Năm 214 trước công nguyên Tầng Thủy Hoàng sai tướng đồ thư đem quân sang đánh Bắc Việt và Âu Lạc - Track 4 : Không ai có thể tưởng trên những sườn đồi ấy hôm trước còn kín người, với những con trâu con dê còn sống sót mà quân Tầng tầm nã ở đâu về được . - Track 5 : Chương 3: Tướng quân họ Cao tên Lỗ người Phủ Ninh thời An Dương Vương Tướng Quân được Quốc Thần Kim Quy chế ra Nỏ linh quan thần cơ , đem nỏ bắn vào quân giặc chúng không dám đến gần - Track 6 : Chương 4: Các làng đã vào mùa hội săn - Track 7 : Chương 5: Lại bắt đầu vào mùa nắng - Track 8: Chương 7: Triệu Đà biết khó đánh được Thục , bèn dùng kế hiểm - Track 9 : Chương 8: Từ cổng Thành vào đông nghịch người đi xem vật phẩm Lễ Cống bên Phiên Ngung đã sang tới - Track 10 : Chương 9: Nhiều đám người lố nhố đi tới lũ lượt từng đàn trâu chen nhau, người cầm roi chạy tất tả dồn trâu vào bãi cỏ xanh mỡn trước mặt - Track 11 : Chương 10 : Những đám vui hội rửa nỏ vẫn rộn khắp các phường , các làng trên các bến và từng nhà - Track : Chương 12: Ba bố con đô nội Can Vô Thục đựng cho Triệu cầu hôn cho con không được liền về Chim Trạch làm ruộng - Track 14 : Chương 14: Hơn 200 năm sau trên Bến Lú những cây Gạo cổ thụ gốc lên đè sầm sùi như gốc đa - track 15 : Lệ tới cờ xuất quân giữa bãi cát một cây bươm đã được chặt gọn cấm lên gò dưới chân cột một con - Track 12 : Chương 10 : Những đám vui hội rửa nỏ vẫn rộn khắp các phường , các làng trên các bến và từng nhà - Track 13 : Chương 12: Ba bố con đô nội Can Vô Thục đựng cho Triệu cầu hôn cho con không được liền về Chim Trạch làm ruộng - Track 14 : Chương 14: Hơn 200 năm sau trên Bến Lú những cây Gạo cổ thụ gốc lên đè sầm sùi như gốc đa - track 15 : Lệ tới cờ xuất quân giữa bãi cát một cây bươm đã được chặt gọn cấm lên gò dưới chân cột một con bù nhìn mình vặn rơm , mặt gỏ bằng mãnh gỗ mộc . mỗi đội quân cã 21 tướng

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM