top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Cơm Thầy Cơm Cô Và Cạm Bẫy Người

Nhà Xuất Bản Văn Học Ấn hành.

Cơm Thầy Cơm Cô Và Cạm Bẫy Người
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Nhà xuất bản : Văn Học Ấn hành.
Người đọc : Trung Nghị
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 27
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Cơm Thầy Cơm Cô . - I./ Mở đầu - Track 2 : VI,. / Sự cám dỗ với mãnh hồn ngây thơ - Track 3: Cạm bẫy người . I./ Ông thân tôi làm mồng - Track 4: III./ Đố anh nào bịt được mắt tôi - Track 5 : VI, / Ruột quân suất sắt - Track 6 : VIII./ Những thủ đoạn ngoài chương tình b - Track 7: X,./ Canh tải bàng tai tư - Track 8 : XIII./ Cái lưới nhện

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM