top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - Vở bài tập : HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - lớp 2
Tác giả: Đồng Tổng Chủ Biên: Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Minh Hoàng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 15
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo : - Vở bài tập : HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - lớp 2 Đồng Tổng Chủ Biên: Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên / Đồng chủ biên: Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đồng Biên soạn: Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang - LỜI NÓI ĐẦU

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM