top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - BÀI TẬP : Giáo dục công dân lớp 6

Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam ấn hành

CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - BÀI TẬP : Giáo dục công dân lớp 6
Tác giả: Đồng chủ biên: Đinh Phương Duy - Đào thị Ngọc Minh - Huỳnh V Sơn ...
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : KIM XUÂN
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 19
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : BÀI TẬP : Giáo dục công dân lớp 6 / Lời Giới Thiệu - Track 2 : Bài 6: TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM