top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bà Chúa Chè

Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành năm 2012

Bà Chúa Chè
Tác giả: Nguyễn Triệu Luật
Nhà xuất bản : Kim Đồng ấn hành năm 2012
Người đọc : Hồng Hà
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 28
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : II,. / Những cơn giông tố trong nội cung - Track 3: IV./ Mưa mốc tầm nhuần - Track 4 : VI./ Huy Quận với Tuyên phi - Track 5 : Rắn báo oán - Track 6 : VI/ Thơ hay người đẹp rượu nồng

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM