top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ăn Theo Thuở Ở Theo Thời

Nhà Xuất Bản NXB Văn Hóa - Văn Nghệ - ấn hành

Ăn Theo Thuở Ở Theo Thời
Tác giả: Hồ Biểu Chánh
Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa - Văn Nghệ - ấn hành
Người đọc : Phạm Hùng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 30
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 3: Một buỗi chiều ăn cơm rồi thầy Phát cũng đi hứng mát - Track 3 : Chương 5: Thầy Nhứt Phát dám cải lệnh ông Doc Hồng không chịu hạ mình mà xin lỗi - Track 4 : Chương 7: Năm này lúa gạo mới bắt đầu hạ giá - Track 5 : Chương 8: Đến ngày tòa xử thầy giáo Phát xuống trước một bửa ở tại Trà Vinh mà chờ - track 6 : Chương 9: Hà Tấn Phát nghĩ ở bên Khánh Hội , mỗi ngày đi làm việc xa đường lại muốn ở một mình đặng thông thả mà đọc sách

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM