top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Quê Nhà

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn ấn hành năm 2007

Quê Nhà
Tác giả: Tô Hoài
Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn ấn hành năm 2007
Người đọc : Dương Liễu
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 45
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Anh chàng trẻ tuổi tủm tỉm cười , gái ngây nhìn như muốn lịm người đi - Track 3 : Từ Sơn Tây đi vào núi Ba Vì cả ngày đường vẫn chỉ qua một vùng đồi cỏ chanh - Track 4 : Ông Xít ung dung cầm thanh mã tấu đứng dậy bắt tay phải sang tay trái - Track 5 : trong bờ lũy tiếng chặt che đương chít chát - Track 6 : ba năm sau con người chăm chỉ cày cuốc - Track 7: tết mồng 5 tháng 5 bận rộn đến nơi từ chiều hôm trước trẻ con đã rũ nhau đi hái mận - Track 8 : Cũng không biết bấy giờ sang trống canh tư rồi hay đã tàn canh - Track 9 : Nghĩa có việc ra ngoài bưởi đất kẻ bưởi đã vào ven nội làng trên chạ dưới - Track 10 : Thẩm vấn kê cái tay gãy của ta vào gốc đa - Track 11 : Lại đã sang tháng 5 nước sông Cái có lũ sớm về đỏ mênh mang lênh ngang trước mặt - track 12 : Ngát chạy về đến Nha - Track 13 : Từ sáng sớm trẻ con trong sớm đã biết có khách - Track 14 : Rồi bị cảnh giác và cổ bạn phần phò đã xong - Track 15 : Từ khi quân ta giết được quan Năm ở Cầu Giấy - Track 16 : Trời tan tản sáng trông xuống đã rõ ngọn cây đa đầu xóm sang chiều chồi lên khỏi làng Sương - Track 17 : Kể từ mất tỉnh sơn tây bao nmhie6u các tướng nổi ngay đùng đùng

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM