top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Giang San Nhà Chồng

Nhà Xuất Bản Văn Học và Công ty Phương Nam Book ấn hành

Giang San Nhà Chồng
Tác giả: Bà Tùng Long
Nhà xuất bản : Văn Học và Công ty Phương Nam Book ấn hành
Người đọc : Xuân Hiếu
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 49
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời tựa - Track 2 : Chương 2 . Bà Phán tựa cửa mong con - Track 3 : Chương 3: Thanh vừa ló dạng ở cửa Ngọc đã chạy ra đón - Track 4 : Chương 4: Thanh đợi mãi thư Quang không được và tìm không ra Quang ở đâu - Track 5 : Chương 5: Tiệp hết hạn nghỉ phải trở lại Sài Gòn làm việc - Track 6 : Chương 7 :Thanh về làm dâu bà Hương Cả Quý gần 1 năm - Track 7 : Chương 8: Bà Hương cả tuy rày la lựu nhưng biết Lựu sẽ không nghe lời bà - Track 8 : Chương 9" Mấy hôm sau Thanh tìm đến nhà bà Tú để thăm Ngọc - Track 9 : Chương 11: Khói lửa lan tràn khắp cỏi Việt Nam các nhà giàu có ở thôn quê tìm đường lánh nạn - Track 10 : Chương 12: Thanh về đến nhà, vẻ mặt đượm buồn - Track 11 : Chương 13. Thanh đang ngồi làm việc thì ông Nghĩa cho người ra gọi vào

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM