top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Thơ Huy Cận tác phẩm và lời bình

Nhà Xuất Bản Văn Học Ấn hành - năm 2007

Thơ Huy Cận tác phẩm và lời bình
Tác giả: Tuyển chọn Tiến Sĩ Tôn Thảo Miên -
Nhà xuất bản : Văn Học Ấn hành - năm 2007
Người đọc : Hồng Hà
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 26
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Huy Cận sơ lược tiểu sử . Tiểu sử: Huy Cận sinh ngày 31/5/1919 Họ tên thật là Cù Huy Cận - Track 2 : Tác phẩm Lửa thiên , buồn đêm mưa - Track 3 : Vũ trụ ca (Xuân Hành) - Track 4 : Lời bình - Track 5 : Tác giả Lê Bảo viết về Huy Cận - Track 6 : Huy Cận Hối sầu thiên cổ - Track 7 : Tác giả Xuân Diệu viết bài Dòng mạch thơ tình - track 8 : Tác giả bùi Giáng viết bài Đi vào cõi thơ Huy Cận - Track 9 : Trần Khánh Thành viết Huy Cận với sự cảm nhận thời gian - Track 10 : Vũ Đình Minh viết Huy Cận . Thi nhân đắm mình giữa nhân giang và vũ trụ - Track 11 : Tác giả Xuân Diệu viết Tựa lửa thiên 1940 - Track 12 : Trần Bạch Hạo viết Huy Cận Lửa vẫn còn thiên - Track 13 : Văn Tâm viết Tràng Giang - Track 14 : Tác giả Hà Bình Trị viết Linh hồn và tao5 vật trong bài Tràng Giang - Track 15 : Tác giả Trần Ngọc Hưởng viết Tràng Giang - Track 16 : Tác giả Lê Bá Hà viết Ngậm ngùi - Track 17 : Nhạc dạo ( Nắng trưa..)

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM