top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Thơ Tố Hữu

Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành năm 1998

Thơ Tố Hữu
Tác giả: Tố Hữu
Nhà xuất bản : Kim Đồng ấn hành năm 1998
Người đọc : HƯỚNG DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 18
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Bài Bà Má Hậu Giang - Track 3 : Việt Bắc - Track 4 : Hãy nhớ lấy lời tôi

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM