top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Giảng luận về Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu

Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành năm 2001

Giảng luận về Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu
Tác giả: Bùi Giáng
Nhà xuất bản : Văn Học ấn hành năm 2001
Người đọc : HƯỚNG DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 29
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Năm mươi năm giữ mãi một nụ cười - Track 2 : Phần thứ nhất : Tổng luận và một chút tiểu sử ( Phần Tổng Luận) - Track 3 : Bên cạnh những nhượng bộ buồn tuổi giữa đời còn có những gì trong thi phẩm - Track 4 : Một chút tiểu sử . Tản Đà 1889 - 1939 - Track 5 : Văn nghiệp Tản Đà - Track 6 : Phần thứ hai : Bình Giảng - Track 7 ;; Đêm đông hoài cảm - Track 8 : đọc thêm - Track 9 : Đọc thêm - Track 10 : Trời mắng . - Tình riêng trong ngẫng mười ngơ , ngồi buồn lấy giấy viết thư hỏi trời - Track 11 : Bài thơ : Hầu trời - Track 12 : Bài thơ: Cảnh vui - Track 13 : Bài thơ: Tiết phụ hành - Track 14 : Bài: Tế Chiêu Quân - Track 15 : Bài thơ: Thư đưa người tình nhân có quen biết - Track 16 : Bài thơ: Thư đưa người tình nhân không quen biết - Track 17 : Bài thơ: Thư trách người tình nhân - Track 18 : Bài thơ: Thư lại trách người tình nhân không quen biết - Track 19 : Bài thơ: Nhớ cảnh hàm rồng - Track 20 : Bài thơ: Chơi Huế - Track 21 : Bài thơ: Tống Biệt - Track 22 : Thơ dịch của Tản Đà - Track 23 : Hoàng Hạt Lâu - Track 24: Bài thơ Người bạn đến thăm đêm - Track 25 : Bài thơ : Tới sông tiển Hạ Chiêm - Track 26 : Bài thơ : Tiển bạn - Track 27 : So sánh với bản dịch của Trần Trọng Kim - Track 28 : Trường Hận Ca ( dịch Nguyên Văn của Bạch Cư Dị) - Track 29 : 9-/ Đi lại đứng hơn 100 dặm đất - Track 30 : 18-/ Trước cung điện nhìn sân đêm tối - Track 31 : Phần thứ ba: 3 bài luận mẫu . - Track 32 : Đề 2: Nghị luận bình giảng - Track 33 : Lời thơ mãnh liệt , tàn nhẫn với câu : Mắt xanh trắng đổi nhằm bao khách tục . Nó chung đúc gần trọn tấm thảm kịch Thúy Kiều - Track 34 : Đề 3: Hãy so sánh bài Vị Kiều khóc Từ Hải của Chu Mạnh Trinh

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM