top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

TRUYỆN KIỀU

Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành năm 2008

TRUYỆN KIỀU
Tác giả: Nguyễn Du - Đào Duy Anh Khảo chứng Hiệu đính chú giải
Nhà xuất bản : Văn Học ấn hành năm 2008
Người đọc : HƯỚNG DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 22
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. - Track 2 : Ngần ngừ nàng mới thưa rằng - Track 3 : Ngại ngùn rợn gió e sương Ngần ngừ nàng mới thưa rằng - Track 4 : Những là, lạ nước , lạ non - Track 5 : Khi sao phong gấm rủ là , Giờ sao tan tát như hoa giữ đường. - Track 6 : Kể chi những nổi dọc đường - Track 7 : Bước ra một bước một dừng . Trông xa nàng đã tỏ chừng nẻo xa .. - Track 8 : Nghỉ mình lún đất sảy chân , Thế cùng nàng mới xa gần thở than - Track 9 : Việc nàng báo phục vừa rồi - Track 10 : Khóc than kể hết niềm tay - Track 11 : Phần chú giải - Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau - Track 12 : Trày xương chưa nện cầu Lam . - Track 13 : Bên thì mấy ả mày ngài - Track 14 : Trướng Hồ vắng vẻ đêm thanh - Track 15 : Sông Thương chẳng vẹn chữ tòng

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM