top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Chinh phụ ngâm

Nhà Xuất Bản Đồng Nai ấn hành năm 1996

Chinh phụ ngâm
Tác giả: Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm diễn nôm
Nhà xuất bản : Đồng Nai ấn hành năm 1996
Người đọc : HƯỚNG DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 50
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Đau siết kể muôn sầu nghìn trùng nảo

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM