top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Chiêu Hồn Thập Loại Chúng Sinh

Nhà Xuất Bản Văn học ấn hành - năm 1996

Chiêu Hồn Thập Loại Chúng Sinh
Tác giả: Nguyễn Du - Mai Quốc Liên Khảo đính và chú giải
Nhà xuất bản : Văn học ấn hành - năm 1996
Người đọc : Thu Hồng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 51
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt - Track 2: Khảo cứu và Chú giải văn bản

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM