top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Cảm ơn người lớn

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành .

Cảm ơn người lớn
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Hải Hưng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 35
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Đề - “Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em.” Chương 1: Tập bay - Track 2 : Chương 4: Bán tình yêu - Track 3: Chương 7 : Bản đồ thị trấn - Track 4 : Chương 10: Cọp và Dê - Track 5 : Chương 12: Người lớn dễ thương - Track 6 : Chương 16: Người lớn kỳ dị

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM