top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Nguyễn Đắc Xuân – Từ Phú Xuân Đến Huế - Tự Truyện - (Tập 2)
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Phạm Tân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 44
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 2: Sinh viên Đại học Huế vào cuộc tuyên chiến với chế độ Ngô Đình Diệm - Track 3 : Chương 4: Tham quan con đường gặp bão của anh em ông Ngô Đình Diệm ở Sài Gòn - Track 4 : Chương 5 : Sinh viên Huế , trước và sau ngày chỉnh lý 30 tháng 1 năm 1964 - Track 5 : Chương 6: Chống độc tài quân Việt và hiến chương Vũng tàu - track 6 : Chương 7 : chống chỗ dựa của độc tài - Track 7 : Chương 9 : Theo phong trào hóa bình phá cuộc hội thảo Bắc Tiến - Track 8 : Chương 10 : Gặp gỡ Bắc Nam trong cư xá Giáo sư Đại học Huế - Track 9 : Chương 12: Đoàn sinh viên quyết tử Huế - Track 10 : Cầm cai lành trong tay tôi chạy về sân Moring và đưa sinh viên nhập trường huấn luyện - Track 11 : Chương 13 : Bước ngoặc - Track 12 : Chương 15 : Ở cuối con đường đấu tranh đô thị

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM