top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Trải Nghiệm Và Khát Vọng Cuộc Sống - Những Bài Học từ biển cả

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn và First News ấn hành

Trải Nghiệm Và Khát Vọng Cuộc Sống - Những Bài Học từ biển cả
Tác giả: Anne Morrow Lindbergh - Biên dịch: Huệ Giang, Ngọc Khanh, Ngọc Hân, An Bình
Nhà xuất bản : Văn Hóa Sài Gòn và First News ấn hành
Người đọc : Hoàng Ngọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 49
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : 3- Nàng Ốc Trăn - Track 3 : 5-/ Bãi đá Hàu - Track 4 : 7/ Những Võ sò xinh đẹp

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM