top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Cơ Sở Ngôn Ngữ Học Và Tiếng Việt

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam ấn hành

Cơ Sở Ngôn Ngữ Học Và Tiếng Việt
Tác giả: Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến
Nhà xuất bản : Giáo Dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Hồng Hà, Quang Điền
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 40
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu cho lần tái bản thứ 9 - Track 2 : Chương 2: hệ thống tín hiệu ngôn ngữ - Track 3 : Chương 3: Nguồn gốc và diễn tiến của ngôn ngữ - Track 4 : Chương 4: Phân loại các ngôn ngữ - Track 5 : Phần thứ hai: Cơ sở ngữ âm học và ngữ âm Tiếng Việt - Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tầm quan trọng của ngữ âm học - Track 6 : Chương 7 : Âm tố và phân loại các âm tố - Track 7 : Chươ ng 9: Các hiện tượng ngôn điệu - track 8 : Phần thứ ba: Cơ sở từ vựng học và từ vựng Tiếng Việt - Từ vựng học và từ - Track 9 : Chương 13 : Cụm từ cố định - Track 10: Chương 14 : Nghĩa của từ - Track 11: Chương 15 : Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng - Track 12 : Chương 16 : Biến đổi trong từ vựng - Track 13 : Chương 17 : Các lớp từ trong từ vựng - Track 14 : IV./ Tiếng lóng - Track 15 : Phần thứ tư : Cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt - Ngữ pháp và ngữ pháp học. - Track 16 : Chương 20: Phạm trừ ngữ pháp - Track 17 : Chương 21: Từ loại - Track 18 : Chương 23: Câu

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM