top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Tp.HCM ấn hành năm 2002

Cơ sở văn hóa Việt Nam
Tác giả: Chu Xuân Viên
Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Tp.HCM ấn hành năm 2002
Người đọc : HƯỚNG DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 43
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Những biến đổi Văn hóa trong giai đoạn không phá vỡ trong cấu trúc ấy không làm cho diện mạo văn hóa đổi khác về cơ bản - Track 3 : Trong bối cảnh lịch sử xã hội ấy trong tiến trình văn hóa của người việt - Người Việt cổ và người Việt hiện đại đã diễn ra hai xu hướng chính đối lập nhau ( Xu hướng hán Hóa và Xu hướng chống hán hóa) - Track 4 : Những nhân tố chính trị xã hội đó tất nhiên đã có tác động tới việc làm quen và tiếp nhận mô hình Trung Quốc - Track 5: Bữa ăn của người Việt được gọi là bữa cơm - Track 6 : Dị, làng sẽ mang tên Thôn khi nó được tích hợp vào một xã và trở thành một yếu tố cấu thành của một đơn vị hành chính nên Làng thường mang hàm nghĩa tình cảm, còn Thôn có 1 biểu nghĩa nặng tính chất hành chính - Track 7: Bé được Phật hoặc Thánh nhận làm con nuôi sẽ có họ mới , Họ nhà Phật là Mầu, Họ của Đức Thánh là Trần - Track 8 : 2.2.3 -/ Nhóm Nghệ Thuật diễn xướng gồm các nghệ thuật âm nhạc , múa và các hình thức trình diễn trên sân khấu từ đơn giãn đến phức tạp là nhóm có quan hệ mật thiết với các hình thức đa dạng của cộng đồng - Track 9: Đạo giáo khi du nhập vào nước ta vẫn thờ những vị thần tiên vốn có trong Đạo giáo ở Trung Quốc như ngọc Hoàng Thượng đế , Thái Thượng Lão quân , Thần Trấn Vũ - Track 10: Trong những điều kiện và trình độ của nền kinh tế sản xuất và tổ chức xã hội của các nền văn minh nông nghiệp - Track 11: Đây cũng là vùng đất rất phát triển của nghệ thuật âm nhạc và múa

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM