top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

CÔNG TÁC VÀ KỶ NĂNG THAM VẤN

Nhà Xuất Bản Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại học mở Bán công Tp.HCM ấn hành

CÔNG TÁC VÀ KỶ NĂNG THAM VẤN
Tác giả: Biên soạn : Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lâm
Nhà xuất bản : Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại học mở Bán công Tp.HCM ấn hành
Người đọc : HƯỚNG DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 20
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Khi nào bạn muốn đến gặp nhà tham vấn vào những lúc bị Stress trong cuộc sống - Track 2 : Bài tập ứng dụng. Phần tình huống - Track 3 : 6-/ Các vấn đề quyềgi2 không trước khi chúng ta bắt đầu n lực và kiểm soát trong Tham Vấn HIV - Track 4 : Ví dụ , Bạn có hỏi gì không trước khi chúng ta bắt đầu

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM