top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Đại Cương Lịch Sử Việt Nam

Nhà Xuất Bản Giáo Dục ấn hành năm 2000

Đại Cương Lịch Sử Việt Nam
Tác giả: Chủ Biên: Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh ( Biên soạn)
Nhà xuất bản : Giáo Dục ấn hành năm 2000
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 31
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Mở Đầu - track 2 : Các bộ lạc ở lưu vực Sông La - Track 3 : Căn cứ vào phạm vi phân bố của nền văn hóa Đông Sơn - Track 4 : Năm 589 Nhà Trần ở Trung Quốc bị tiêu diệt . Nhà Tùy lên thay thế - Track 5 : Năm 157 - Nhân cơ hội bọn quan lại đô hộ tham lam tàn bạo bốc lột nhân dân tàn tệ mọi ngườira6t1 căm phẫn -- Track 6 : Troang các gia đình Việt Nam từ xa xưa đã định hình một quan hệ ứng xử đẹp đẻ như thờ cúng tổ tiên , kính trọng ông bà, cha mẹ , anh em - Track 7 : Năm 1003 Lê Hoàng lại cho vét kênh Đa cái. Nghệ An - Track 8 : Các vua lý đã dùng chính sách ràng buộc tầng lớp thống trị miền núi - Track 9 : Đại Việt Sử Lý toàn thư ghi năm vua đã dạy được cung nữ dệt gấm vốc - Track 10: Sách Đại Việt Sử Ký Luật đời Trần chép - Track 11 : Nguyễn Đán Làng Bình Trương Sự Quốc Sự Hầu Tư Đồ - Track 12 : Cách cột cờ hơn 50 mét về phía Tây Nam là một đám đất vuông 40 mét vuông có tên là lá cờ - Track 13 : Bên trên có gác lớn gọi là Minh Linh từ trái bên phải đi tới gặp một điện lớn gọi là Đức Huy Điện - Track 14 : Vua Trần theo sông Hồng ra cửa Giao Hải , - Track 15 : Thái Học Sinh Nguyễn Phi Khanh vốn sống cùng nhân dân thông cảm với cuộc sống của nhân dân trong thư gởi cho cha có viết Đạo Huề Thiên Lý Xích như Thiêu . - Track 16 : Nam 1304 Nhà nước quy định rõ nội thi 4 trường, Trường một thi ám cả cổ văn, - Trường hai thi Kinh Nghi , Kinh Nghĩa , Thơ - Trường Ba : Thi Chế, chiếu , biểu- Trường bốn : Thi đối sách - Track 17: Bia Vĩnh Lăng ghi , tuy gặp thời loạn lớn mà Trí càng bền ẩn náo trong núi rừng - Track 18 : Dương THông từ Ninh Kiều đánh lên Cao Bộ - Track 19 : Tiếp đến là hai Văn và Võ - Track 20: Cùng thời gian hoạt động của Nghĩa quân trần cào - Track 21: Về thuế ruộng - Track 22 : Đây vốn là những làng nông nghiệp nhờ vị trí địa lý thuận lợi mà một số lớn cư dân chuyển sang buôn bán tuy vẫn giữ cái gốc nhà nông - Track 23: Phùng Khắc là học trò của nGuyễn Bỉnh Khiêm - Track 24 : 1751 Hoàng Công Chất chạy vào Thanh Hóa - Track 25 : Bấy giờ theo sử cũ, muôn năm mất mùa đói kém - Track 26 : Sau khi tổ chức lại chính quyền ở địa phương miền xuôi Minh Mạng cho đặt chế độ lưu quan ở các tỉnh Tuyên Quan Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng - Tarck 27 : Nghĩa quân đẩy mạnh hoạt động - Track 28 : Đại cương lịch sử việt Nam ( Tập 2 ) Đinh Xuân Lân - Track 29 : Nghĩa quân đã anh dũng chiến đấu suốt ba ngày liền - Track 30: Ngày mồng 10 tháng tư - Track 31 : Ở Hà Tĩnh có Lênin, Phan Đình Phùng, Cao Thắng - Track 32 : Năm 1894 Nghĩa Quân trở về Yên Thế tiến hành xây dựng lại Căn cứ Hố Chuối - Track 33 : Về số lượng tính tới năm 1912 năm chứng xây dựng tương đối hoàn chỉnh đội quân thuộc địa . Lính Tại ngũ là 23.847 người - Track 34 : Các đồn điền kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu nhân công - Track 35 : Bấy giờ ở Nam Kỳ chi phủ Trần Chánh Chiếu có con là Trần Văn Tuyết sang học ở Hương Cảng - Track 36 : Từ năm 1907 - 1908 trở đi do ảnh hưởng cô đông Kinh Nghĩa Thục nhiều công ty ra đời như Quảng Hưng Long buôn bán nội hóa - Track 37 : Giai đoạn từ 1897 -1914 Một số nhà máy công xưởng đã mộc lên - Track 38 : 2.- Cuộc đột nhập phá khám lớn Sài Gòn - Track 39: Bên cạnh thuế khóa chính quyền thực dân còn tìm cách bắt buộc nhân dân mua các loại công trái quốc trái để lấy tiền xây dựng các công trình công cộng hoặc phục vụ nhu cầu quân sự - Track 40 : Cách mạng tháng 10 đã mở đầu một thời đại mới , thời đại cách mạng vô sản trong các nước đế quốc chủ nghĩa - Track 41 TRong KHoảng thời gian 1919- 1925 số công nhân bỏ trốn hoặc phá giao kéo với chủ lên tới 4.877 người - track 42 : Trong 2 năm 1926 - 1927 đã nỗ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân - Track 43 : Nhân ngày kỉ niệm lao động quốc tế 1 tháng 5 Đảng CSVN phát động phong trào đấu tranh rộng lớn trong phạm vi cả nước - Track 44 : Tại nước Pháp tới đầu năm 1936 Mặt trận nhân dân Pháp thành lập bao gồm Đảng CS , Đảng , Đảng cấp Tiến ... - Track 45 : Trên cơ sở đó, trong điều kiện thuận lợi mới sẽ tiếp tục đẩy phong trào lên cao hơn , triệt để hơn tiến tới giành thắng lợi cuối - Track 46 : Tháng 8 năm 1944 Đảng CS Đông Dương kêu gọi toàn dân sắm vũ khí đuổi thù chung

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM