top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Gia đình và những vấn đề của gia đình hiện đại - Nhiều Người đọc
Tác giả: Tiến Sĩ Trần Thị Kim Xuyến
Nhà xuất bản : Thống kê Ấn hành
Người đọc : Nhiều Người Đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 370
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 2: Đi tìm định nghĩa về Gia đình và Xã hội học gia đình - Track 3 : Chương 3: Những thành tố cơ bản trong nghiên cứu xã hội học gia đình - Track 4: Chương 4: Những phương pháp về kỷ thuật nghiên cứu xã hội học gia đình - Track 5 : Phần 2: Những vấn đề của hôn nhân và gia đình trong xã hội hiện đại - Track 6 : Chương 2: Khủng hoảng của hôn nhân gia đình - Track 7: Chương 3: Vai trò giới trong gia đình

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM