top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Giá trị – Định hướng giá trị nhân cách và giáo dục giá trị
Tác giả: PGS.PTS Nguyễn Quang Uẩn , PGS.PTS Nguyễn Thạt , PGS.PTS Mạc Văn rang,
Nhà xuất bản : Hà Nội ấn hành năm 1995
Người đọc : THỦY TIÊN, TRUNG NGHỊ, DƯƠNG LIỄU , HOÀNG ANH
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 18
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Đặt Vấn đề . Nghiên cứu về Giá Trị Định Hướng Giá Trị - Track 2 : Chương 2: Những khái niệm cơ bản - Track 3 : Chương 3: Kết quả nghiên cứu về định hướng giá trị - Track 4: IV./ Về định hướng giá trị nghề nghiệp - track 5 : 3-/ Định hướng nghề nghiệp - Track 6: 6.2-/ Định hướng giá trị nhân cách - Track 7 : Chương 4: Giáo dục giá trị

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM