top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

GIÁO DỤC VÌ CUỘC SỐNG SÁNG TẠO

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành .

GIÁO DỤC VÌ CUỘC SỐNG SÁNG TẠO
Tác giả: Dịch thuật: Cán bộ Giảng dạy Khoa Anh văn - ĐH Khoa Xã Hội & Nhân Văn Tp.HCM
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 18
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2: Chương 1: Suy nghĩ về mục đích trong Giáo dục - Track 3 : các cách sống của con người , tính đa dạng của đời sống - Track 4 : Chương 2: Lý luận cơ sở về giá trị - Track 5 : Nhận thức . Quá trình nhận thức - Track 6 : Mối quan hệ giữa Khoa học Tôn giáo tạo giá trị và giáo dục - Track 7 : Chương 3: Hồi sinh nền giáo dục , một hướng đi mới cho chính sách Giáo dục - Track 8 : Người thầy chuyên viên kỹ thuật Giáo dục . SỰ chuyển biến và vai trò của người giáo viên trong Giáo dục - Track 9 : Cải cách chương trình đào tạo giáo viên - Track 10: Cải cách trong bộ máy quản lý của ngành giáo - Track 11: Cải cách hệ thống học đường - Track 12 : Chương 4: Phương pháp luận giáo dục - Track 13 : Nghiên cứu về phương pháp luận giáo dục - Track 14 : Chương 5- Tài liệu giảng dạy - Track 15 : Lời bạn bình luận triết học - Track 16: Phần chú thích

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM