top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

GIÁO TRÌNH Giáo Dục Phát Triển

Nhà Xuất Bản Ban Xuất Bản Đại Học Mở Bán Công Tp.HCM ấn hành - năm 1999

GIÁO TRÌNH Giáo Dục Phát Triển
Tác giả: Nguyễn Thị Oanh Cử nhân Xã Hội Học Th.s Phát triển cộng đồng - Bộ GD&ĐT Đại Học mở Bán Công TP.HCM - Khoa Phụ nữ Học
Nhà xuất bản : Ban Xuất Bản Đại Học Mở Bán Công Tp.HCM ấn hành - năm 1999
Người đọc : HƯỚNG DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 17
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời mở Đầu - Track 2 : Nghĩa là Giáo dục phải tác động vào con người toàn diện mới tạo ra sự thay đổi trong hành vi - Track 3 : Mục tiêu học tập ở đây phải xác định những nhiệm vụ công tác hành động cụ thể mà học viên phải làm được sau khóa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội - Track 4: Những cuộc nghiên cứu gần đây chỉ ra mối liên hệ tích cực ba chiều giữa Tiểu học khuyến nông và năng suất nông nghiệp và mối liên quan ngược lại giữa kích cở gia đình và trình độ học vấn của cha mẹ hay của người mẹ - Track 5 : Những người mẫu trong cuộc đời - Track 6: Nội dung câu chuyện tùy theo yêu cầu học tập

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM