top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam _ Phần các tội phạm - Quyển 1

Nhà Xuất Bản Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam - ấn hành

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam _ Phần các tội phạm - Quyển 1
Tác giả: Chủ Biên: trần thị Quang Vinh
Nhà xuất bản : Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam - ấn hành
Người đọc : Xuân Hùng, Ngọc Hân, Như Minh, Hoàng Anh, Quang Điền
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 22
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Chương 1: các Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia - Track 2: 2.4-/ Tội Xâm phạm an ninh lãnh thổ - Track 3 : Chương II./ Các Tội Xâm Phạm tính mạng , sức khỏe, danh dự và nhân phẩm con ngườic - Track 4: 2.7 -/ Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính - Điều 99 Bộ luật hình sự - Track 5 : .2.19-/ Tội Hiếp Dâm - Điều 111 Bộ Luật Hình Sự - Track 6 : Chương 3: Các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân - Track 7 : Chương 4 : Các tội xâm phạm sở hữu - Track 8 : 2.3-/ Tội Cưỡng đoạt tài sản - Track 9 : Chương 5: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình - Track 10 : Chương 6: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - Track 11: 2.7-/ Tội kinh doanh trái phép - Điều 159 Bộ luật hình sự - Track 12 : 2.18-/ Tội quảng cáo gian dối - Điều 168 - Bộ Luật hình sự - Track 13 : 2.28-/ Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện - Điều 177 - Bộ Luật hình sự - Track 14 : Chương 7: Các tội phạm về môi trường - Track 15 : Chương 8: Các tội phạm về ma túy - Track 16 : 2.4/- Tội tàn trữ vận chuyển mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chấp dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy - Điều 195 - Bộ Luật hình sự

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM