top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

GIÁO TRÌNH - Luật Hôn Nhân và Gia Đình Việt Nam ( tái bản có sửa đổi bổ sung )

Nhà Xuất Bản Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam - ấn hành

GIÁO TRÌNH - Luật Hôn Nhân và Gia Đình Việt Nam ( tái bản có sửa đổi bổ sung )
Tác giả: TS Nguyễn Văn Tiến, TS Lê Vĩnh Châu, Th.S Trần Thị Hương. - Th.S Lê Thị Mận
Nhà xuất bản : Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam - ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 19
Thông tin chi tiết :

- track 1: Lời Nói Đầu - Track 2 : 2/- Khái niệm và các đặc điểm của Hôn nhân - Track 3: 5 -/ Nhiệm vụ và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và Gia đình - Track 4: Chương 2 : Quan hệ pháp luật hôn nhân và Gia đình - Track 5: 2-/ Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình - Track 6 : 3.2-/ Đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ về Hôn nhân gia đình - Track 7: 4/- Căn cứ phát sinh thay đổi chấm dứt phục hồi quan hệ pháp luật Hôn nhân và gia đình - track 8: Chương 3: Chế độ Hôn Nhân và Gia Đình Việt nam từ năm 1945 đến nay - Track 9 : Chương IV./ Kết hôn và Kết hôn trái pháp luật - Track 10 : 1.3 -/ Đăng ký kết hôn , đăng ký kết hôn là Đăng ký Hôn tịch - Track 11 : Chương 5: Quan hệ giữa vợ và chồng - track 12: các khoản thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân - Track 13 : 3.3.2-/ Tài sản riêng của vợ chồng - Track 14 : 3.5-/ Quyền thừa kế của vợ. - Chồng - Track 15 : 1.2-/ Quan hệ pháp luật giữa cha, mẹ , con - phát sinh dựa vào sự kiện nuôi dưỡng - Track 16 : 1.2.4/- Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi và con nuôi - Track 17 : 2-/ Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con - Track 18 : 2.3-/ Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên - Track 19 : Chương 7: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình - Track 20 : 4/- Thay đổi tạm nghưng chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng - Track 21 : 2.1.2.1-/ Thuận tình ly hôn - Track 22: 2.2-/ Hậu quả pháp lý của Ly hôn - Track 23 : Chương 9: Quan hệ Hôn Nhân và Gia Đình có yếu tố nước ngoài - Track 24: 1.2 -/ Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ Hôn Nhân và Gia Đình có yếu tố nước ngoài - track 25 : 1.4/- Thẩm quyền giải quyết các vụ việc Hôn Nhân và Gia Đình có yếu tố nước ngoài - track 26 : 2.1.4-/ Công nhận việc kết hôn được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Track 27 : 3-/ Quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài - Track 28 : 3.2.2-/ Nuôi con theo các điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên là hiện tượng theo tính toàn cầu từ thập kỷ 70

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM