top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

GIÁO TRÌNH - Phương Pháp Cho Trẻ Mầm Non Khám phá khoa học về môi trường xung quanh - Nhiều Người đọc
Tác giả: Tiến Sĩ Hoàng Thị Oanh, Tiến Sĩ Nguyễn thị Xuân
Nhà xuất bản : Giáo dục ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 2192
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời nói đầu - Track 2: Chương 2 - Nội dung khám phá khoa học về môi trường xung quanh ở trường mầm mon - Track 3 : Chương 3 - Phương Pháp Cho Trẻ Khám phá khoa học về môi trường xung quanh - Track 4 : Thứ tư sử dụng truyện kể , thơ, ca dao, tục ngữ , câu đố - Track 5 : Chương 4 - Điều kiện và phương tiện cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh - Track 6 : Chương 5 - Tổ chức cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh - Track 7 : 1.3-/ sinh hoạt hằng ngày

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM