top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội - ấn hành năm 1998

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
Tác giả: Nguyễn Đình Xuân, PTS Vũ Đức Đáng,
Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Hà Nội - ấn hành năm 1998
Người đọc : NGỌC HÂN , HƯỚNG DƯƠNG, PHƯƠNG MINH VÀ QUANG ĐIỀN
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 23
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : - Track 2 : Lời Giới Thiệu , - Track 3: Chương 1, Khoa học về tâm lý trong công tác quản lý lãnh đạo - Track 4 : V./ Vai trò vị trí và ý nghĩa của tâm lý học quản lý - Track 5 : Chương 2 : Người dưới quyền lao động là đối tượng của tâm lý học quản lý - Track 6 : V./ Các mặt biểu hiện của động cơ - Track 7: VII ./ Một số nét tâm lý khác của con người mà nhà quản lý cần biết - Track 8 : Chương thứ ba: Những hiện tượng tâm lý xã hội trong tập thể lao động mà các nhà quản lý phải quan tâm - Track 9: 4/- Bầu không khí tâm lý xã hội . - Track 10 : Chương thứ tư, những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo trong hoạt động quản lý - Track 11 : IV./ Những phẩm chất cá nhân ở người lãnh đạo - Track 12 : VI./ Những đặc điểm tâm lý của quá trình ra quyết định quản lý - Track 13 : Chương thứ năm : Giao tiếp trong quản lý - Track 14: VII./ Một số nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp dân chủ - Track 15: X./ Người lãnh đọa tọa đàm với cấp dưới - Track 16 : Chương 6: Phụ Lục - Track 17 : III./ Phát hiện ra các căn bệnh tâm lý gây ngạnh và cách ứng xử - Track 18: VI./ Sau đây tôi nêu một vài ví dụ về sự đổi mới

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM