top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Giáo trình Thống kê xã hội học

Nhà Xuất Bản Giáo Dục ấn hành

Giáo trình Thống kê xã hội học
Tác giả: Đào Hữu Hồ
Nhà xuất bản : Giáo Dục ấn hành
Người đọc : Xuân Hùng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 28
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói đầu - Track 2 : 1.5-/ Dãy phép thử Bernoulli - track 3 : 1.9-/ Một vài phân phối cần dùng - Track 4 : Chương 2: Thống kê xã hội - track 5 : 2.2.4-/ Các đặc trưng mẫu - Track 6 : 2.32 -/ Ước lượng khoảng cho kỳ vọng và xác suất - Track 7 : 2.4.3-/Kiểm định giả thiết về tỷ lệ - Track 8 : 2.4.5-/ So sánh hai tỷ lệ - Track 9 : Bài tập chương 2 - Track 10 : Hướng dẫn giải và đáp số - Track 11: Phụ Lục 1 - Một số khái niệm của sát xuất

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM