top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Giáo trình Tội phạm học

Nhà Xuất Bản Hồng Đức - Hội Luật Gia ấn hành

Giáo trình Tội phạm học
Tác giả: Chủ Biên: TS Nguyễn Thị Kim Vân . TS Lê Nguyên Thanh
Nhà xuất bản : Hồng Đức - Hội Luật Gia ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 32
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 2: Lịch sử các học thuyết tội phạm học trên thế giới - Track 3 : 2.2.3-/ Trường phái xã hội học . - Track 4 : Chương 3: Tình hình tội phạm - Track 5 : II.,/ Tình hình tội phạm ở Việt Nam - Track 6 : Chương 4: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm - Track 7 : Chương 5: Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể - track 8 : Chương 6: Nhân thân người phạm tội - Track 9 : Chương 7: Phòng ngừa tội phạm - Track 10 : Chương 8: Dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM