top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

GIÁO TRÌNH - Triết Học Mác Lê Nin

Nhà Xuất Bản Bộ Giáo dục Và Nhà Đào Tạo phối hợp Chính Trị Quốc Gia ấn hành năm 2004

GIÁO TRÌNH - Triết Học Mác Lê Nin
Tác giả: Biên Soạn: Tập thể Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Giảng viên Triết học đang giảng dạy trong một số trường Đại học và học viện chính trị quốc gia TP.HCM
Nhà xuất bản : Bộ Giáo dục Và Nhà Đào Tạo phối hợp Chính Trị Quốc Gia ấn hành năm 2004
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 54
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời Nói Đầu - Track 2 : 2-/ Những tư tưởng Triết Học cơ bản của các trường phái - Track 3 : Người làm bề tôi trong quan hệ với Vua biết hiến dâng cả đời mình cho Vua đem hết sức mình làm mọi việc theo ý Vua - Track 4: Đạo đức học - Track 5 : e./ Gioocgiơ Béccli (1684 - 1753) Gioocgiơ Béccli là nhà triết học duy tâm, vị linh mục người Anh. Triết học của ông chứa đầy tư tưởng thần bí, đối lập với chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần - Track 6 : Nguyễn Trãi là người đã thực hiện được sứ mệnh này trong các bức thư gửi quân Minh và nhất là trong tác phẩm Đại Cáo Bình Ngô - Track 7 : Tư tưởng xuyên suốt của luận cương là vai trò quyết định của thực tiễn đối với đời sống xã hội - track 8 : 1896 - Becquerel đã phát hiện ra phóng xạ đã bát bỏ về quan niệm sự bất biến của nguyên tử - Track 9 : Về thực chất tiềm thức là những tri thức mà chủ thể đã có được từ trước - Track 10 : 2-/ Bản chất của Phạm trù - Track 11: 2-/ Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng . Quan điểm duy tâm không - Track 12 : Hai mặt đối lập tạo thành mâu thuẩn biện chứng tồn tại trong sự thống nhất với nhau - track 13 : Khi giải quyết mâu thuẩn đó nhận thức phải chuyển lên một nấc thang cao hơn đó là biểu tượng - Track 14: các Mác phân tích rõ rằng : Cái cụ thể sở dĩ là cụ thể vì nó là sự tổng hợp của nhiều tính qui định do đó nó là sự thống nhất của cái đa dạng - Track 15: Sự thâm nhập ngày càng sâu của khoa học vào sản xuất - Track 16 : 4-/ Dân tộc là một cộng đồng dân cư hình thành từ một bộ tộc hoặc sự liên kết của tất cả các bộ tộc sống trên cùng một vùng lãnh thổ - Track 17 : Do đó chế độ dân chủ vô sản là chế độ dân chủ theo nghĩa đầy đủ nhất của từ đó - Track 18: Những ví dụ trên chứng tỏ rằng không phải ý thức của con người quyết định tồn tại của họ trái lại tồn tại xã hội của họ quyết định ý thức của họ - Track 19 : Chức năng đó làm cho tôn giáo có một đời sống lâu dài một vị trí đặc biệt trong xã hội - Track 20 : b./ Vai trò của quần chúng nhân dân. - Track 21: Vật chất là bản nguyên hoàn toàn thụ động là khả năng , còn hình thức là chủ động là hiện thực

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM