top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Giáo trình tư pháp quốc tế (phần chung)

Nhà Xuất Bản Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam - ấn hành

Giáo trình tư pháp quốc tế (phần chung)
Tác giả: Chủ Biên : PGS.TS. Mai Hồng Qùy
Nhà xuất bản : Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam - ấn hành
Người đọc : Lê Như Quỳnh và Định Phương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 25
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : 4/- Tên gọi của tư pháp quốc tế - Track 3: Chương 2 : Một số học thuyết cơ bản về Tư pháp quốc tế - Track 4: Chương 3 : Chủ thể của Tư pháp quốc tế - Track 5: 4/- Quốc gia chủ thể đặc biệt của Tư pháp quốc tế - Track 6: Chương 4: Xung đột pháp luật - Track 7 : 4/- Qui phạm xung đột - Track 8 : 6.6-/ Luật nơi thực hiện nghĩa vụ - Track 9: 7/- Áp dụng pháp luật nước ngoài khi qui phạm xung đột dẫn chiếu đến - Track 10 : Chương 5 : Thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài - Track 11: 2.2 -/ Thẩm quyền riêng biệt của tòa án Việt Nam đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài - Track 12 : Chương 6: Công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài , quyết định của trọng tài nước ngoài

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM