top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế (phần riêng)

Nhà Xuất Bản Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam ấn hành

Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế (phần riêng)
Tác giả: Chủ biên : PGS.TS Mai Hồng Quỳ
Nhà xuất bản : Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 29
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đàu - Track 2 : 3./ Xung đột pháp luật về thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu và rủi ro trong các hợp đồng mua bán tài sản - Track 3 : Chương 2: Thừa kế - Track 4 : III>/ Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế tại Việt Nam - Track 5 : Chương 3: Hợp đồng trong tư pháp quốc tế - Track 6 : III./ Xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng các yếu tố nước ngoài - Track 7: Chương 4: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - Track 8: Chương 5: Quyền sở hữu trí tuệ - Track 9 : 2.2.6-/ Công ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp - Track 10: Chương 6: Hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế - Track 11: 3-/ Ly hôn có yếu tố nước ngoài - Track 12 : Chương 7: Quan hệ lao động trong tư pháp quốc tế

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM