top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhà Xuất Bản Chính trị Quốc gia sự thật ấn hành

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Tổng Chủ Biên : PGS, TS Nguyễn Viết Thông
Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia sự thật ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 27
Thông tin chi tiết :

- TRACK 1 : Chương Mở Đầu Đối tượng phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Track 2 : Chương 1: Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh - Track 3: Chương 2: Tư Tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - Track 4 : 3-/ Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản lãnh đạo - Track 5 : Chương 3 : tư tưởng HCM về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở VN - Track 6 : II./ Con đường biện pháp quá độ lên CNXH ở VN - Track 7 : Chương 4: Tư Tưởng HCM về Đảng CSVN - Track 8: II./ Tư Tưởng HCM về xây dựng Đảng CSVN trong sạch vững mạnh - Track 9 : Chương 5: Tư Tưởng HCM về Đại Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế - Track 10: II./ Tư Tưởng HCM về Đoàn kết quốc tế - Track 11: Chương 6: Tư tưởng HCM về xây dựng nhà nước của dân do dân , vì dân - Track 12 : Chương 7: Tư Tưởng HCM về Văn Hóa và đạo Đức Xây dựng con người mới - Track 13 : 2/ Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức HCM

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM