top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Giáo trình Xã hội học đại cương

Nhà Xuất Bản Hồng Đức Hội Luật Gia Việt Nam ấn hành

Giáo trình Xã hội học đại cương
Tác giả: Phạm Đức Trọng (chủ biên)
Nhà xuất bản : Hồng Đức Hội Luật Gia Việt Nam ấn hành
Người đọc : nhiều người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 22
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2: Chương II: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xã hội học - Track 3 : Chương III: Các khái niệm cơ bản của xã hội học - Track 4 : Phần 2: Một số vấn đề xã hội học cơ bản - Track 5 : Chương V: Xã hội học về bất bình đẳng và phân tầm xã hội - Track 6 : ChươngVI 6: Xã hội học về dư luận xã hội và truyền thông đại chúng - Track 7 : Chương VII: Xã hội học đô thị và xã hội học nông thôn - Track 8 : Chương VIII: Xã hội học gia đình - Track 9 : Chương IX: Xã hội học tội phạm và xã hội học pháp luật

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM