top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Giáo trình Xã Hội Học Đô Thị

Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội - ấn hành năm 2009

Giáo trình Xã Hội Học Đô Thị
Tác giả: GS.TS Trịnh Duy Luân
Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Hà Nội - ấn hành năm 2009
Người đọc : Ngọc Hân và Hướng Dương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 27
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 1. Sự hình thành và Phát triển của xã hội học đô thị - Track 3 : Chương 2. Cách tiếp cận và Các trường phái chính trong xã hội học đô thị - Track 4 : Chương 3. Quá trình đô thị hóa - Track 5 : Phụ lục: Những đặc trưng kinh tế - xã hội và dân số của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam qua kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999 - Track 6 : Chương 4. Cơ cấu xã hội và Lối sống của cộng đồng dân cư đô thị - Track 7 : Chương 5. Xã hội học và vấn đề nhà ở đô thị - Track 8 : Phụ lục: Mô hình nhà ở đô thị đáng mong muốn của cư dân Hà Nội (điều tra năm 1998) - Track 9: Chương 6. Xã hội học đô thị và quy hoạch, phát triển đô thị

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM