top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Hành Trình Trưởng Thành Đích Thực

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành

Hành Trình Trưởng Thành Đích Thực
Tác giả: M.Scott Peck - Người dịch : Thiên Hiệu, Nguyễn Thành Thống
Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin ấn hành
Người đọc : Hồng Hà
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 20
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời Giới Thiệu - Track 2 : Giải quyết vấn đề và thời gian - Track 3 : Chạy trốn sự tự do - Track 4 : Sẵn sàng với thách thức - Track 5 : Cân bằng - Track 6 : Phần 2: Tình yêu - Track 7 : Nói thêm về những đường biên bản ngã - Track 8 : Đầu tư năng lượng tâm lý không tình yêu - Track 9 : Công việc quan tâm - Track 10 : Dám liều độc lập - Track 11: Dám liều đương đầu - Track 12 : Tình yêu và tâm lý liệu pháp - track 13 : Phần 3: Sự trưởng thành và tôn giáo - Track 14 : Trường hợp của Kathy - track 15 : Trường hợp của Theodore - Track 16 : Đứa bé và nước tắm - Track 17: Phần 4: Ân sủng - Track 18 : Phép lạ của sự may mắn - Track 19 : Anpha và Ômêga - Track 20 : Sự tiến hóa của ý thức - Track 21 : Ân sủng và tâm bệnh - Track 22: Sự đón nhận ân sủng

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM