top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Hướng dẫn Tự Học đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tác giả: Ngô Bá Khiêm, Phía Văn Thức, Phạm Mạnh Thắng, Nguyễn Trung Tính,
Nhà xuất bản : Đại Học Sư Phạm TP.HCM ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 27
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Chương Mở đầu - Track 2: Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930 - 1945 - Track 3 : Chương 3 - Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giai đoạn 1945 - 1975 - Track 4 : Chương 4 - Đường lối công nghiệp hóa - Track 5: Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN - Track 6 : Chương 6 - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị - Track 7 : Chương 7 : Đường lối xây dựng nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hôi - Track 8 : Chương 8 : Đường lối đối ngoại

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM