top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG

Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam ấn hành

KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG
Tác giả: Tiến Sĩ Nguyễn Thành Vinh
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 26
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Chương 1: Vai Trò Bản chất của quản lý - Track 2 : Chương 2: Quản lý với tư cách là một khoa học - Track 3: Chương 3: Những vấn đề cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng khoa học quản lý - Track 4 : Chương 4: Vận dụng các quy luật trong quản lý và các nguyên tắc quản lý -- Track 5 : Chương 5 Các chức năng quản lý - Track 6 : Chương 6: Các phương pháp quản lý - Track 7 : Chương 7 : Cơ cấu tổ chức quản lý - Track 8: Chương 8 : Các công cụ quản lý - Track 9: Chương 10 : Quyết định quản lý - Track 10 : Chương 12: Người cán bộ quản lý - Track 11: Chương 13: Ứng dụng khoa học quản lý trong quản lý giáo dục và quản lý nhà trường - Track 12 : II./ Quản lý nhà trường - Track 13 : 2.3 -/ Quản lý nhân sự trong nhà trường - Track 14 : 3-/ Xu hướng đổi mới quản lý nhà trường

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM