top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Kỹ năng xây dựng và Quản lý dự án

Nhà Xuất Bản Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại học mở Bán công Tp.HCM ấn hành năm 2002

Kỹ năng xây dựng và Quản lý dự án
Tác giả: Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lâm biên soạn
Nhà xuất bản : Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại học mở Bán công Tp.HCM ấn hành năm 2002
Người đọc : Ngọc Lan và Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 23
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Phần 1 Dự án và xây dựng dự án - I./ Dẫn Nhập - Track 2 : Bạn có thể mô tả tổng quát phương pháp và phương thức quản lý kể cả quản lý tài chánh sổ sách kế toán v,v... - Track 3: VIII./ Các phong cách lãnh đạo . 1/- Khái niệm lãnh đạo - Track 4 : Xu hướng của ta mong muốn chia sẻ với người khác , bộc lộ trước hết không phải là cái ta nói về bản thân ta mà là về hành vi của ta - Track 5 : VII./ Các Giai đoạn thực hiện dự án

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM