top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Luận về Cài Cách Giáo dục

Nhà Xuất Bản Giáo Dục ấn hành năm 2001

Luận về Cài Cách Giáo dục
Tác giả: Viên Chấn Quốc / Người dịch: Tiến Sĩ Bùi Minh Hiền
Nhà xuất bản : Giáo Dục ấn hành năm 2001
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 30
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : II./ Cải Cách Giáo Dục đã đi đến ngã tư đường - Track 3 : Chương II./ Sự Phát triển của lý luận cải cách giáo dục - Track 4 : 3-/ Giai đoạn môn học độc lập - Track 5 : Chương III./ : Luận về động lực của cải cách giáo dục - Track 6 : Chương IV./ Bàn về giá trị cải cách giáo dục - Track 7 : Chương V./ Bàn về vấn đề thành công và thất bại trong cải cách giáo dục - - Track 8 : Chương Vi./ Sự kế thừa và sáng tạo của cải cách giáo dục - Track 9 : Chương 7: Mục tiêu cải cách giáo dục - Track 10: III./ Mục tiêu cơ cấu - Track 11: Chương VIII./ Mô hình cải cách giáo dục - Track 12 : Chương IX./ Thuyết tương phản trong cải cách giáo dục - Track 13: Chương X:./ Mối qun hệ giữa cải cách giáo dục và Phát triển giáo dục - Track 14: Chương XI./ Sách lược cải cách giáo dục - Track 15 : Chương 12 : Tiến tới hiện đại hóa xu thế lịch sử của cải cách giáo dục - Track 16 : Chương XIII./ Sứ mệnh của nghiên cứu lý luận giáo dục - Track 17 : II./ Khoa học hóa nghiên cứu lý luận giáo dục

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM