top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM - Đề Cương Môn Học , Câu Hỏi Ôn Tập và Những Tình Huống
Tác giả: PGS-TS:Trương Đắc Ninh, PGS,.TS: Vũ Văn Nghiêm, Th.S: Nguyễn Mạnh Hùng , Th.S: Nguyễn Thanh Ninh, TH.S: Đinh Thị Cẩm Hà , Th.S: Phan Nguyễn Phương Thảo. Cử nhân: Trần Thị Thu Hà,
Nhà xuất bản : Hồng Đức ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 38
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Bài 1: Khái quát về Luật Hiến Pháp và Lịch Sử Lập Hiến Việt Nam - Track 2 : 2-/ Hiến Pháp năm 1946 - Track 3 : 5-/ Hiến pháp 1992 đã được sửa đổi bổ sung năm 2001. - Track 4: Chương 2: Quyền con người - Track 5: Bài 2: Chế độ chính trị nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 6 : Bài 3: Quốc tịch Việt Nam -Track 7: Bài 4: Quyền con người , quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân - Track 8: III./ Các quyền con người . Quyền và Nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp năm 2013 - Track 9: Bài 5: Chế độ Kinh tế, xã hội văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường - Track 10: Bài 7: Chế độ bầu cử - Track 11: 3-/ Ấn định ngày bầu cử - Track 12 : Bài 8: Quốc hội - Track 13: Hình thức họp - Quốc hội họp công khai - Track 14: Bài 9: Chủ tịch nước - track 15 : Bài 10: Chính Phủ - track 16 : 4/- Các hình thức hoạt động của chính phủ - Track 17: Bài 11: Tòa án nhân dân và Viện Kiểm soát nhân dân -Track 18 : 5/- Thẩm phán và Hội thẩm tòa án nhân dân - track 19 : Bài 12 : Chính quyền địa phương - Track 20: II./ Ùy ban nhân dân các cấp.

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM