top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Lý Luận Báo Phát Thanh

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành

Lý Luận Báo Phát Thanh
Tác giả: Đức Dũng
Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 19
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Phần 1: Những vấn đề chung - Track 2 : chương 2: Đặc trưng báo phát thanh - track 3 : Chương 3: Viết cho phát thanh - Track 4 : Chương 4: Kỹ năng nhà báo phát thanh - Track 5 : Chương 6 : Chương trình phát thanh - Track 6 : Chương 5: Phát thanh trực tiếp - Track 7: Phần 2: Thể loại báo phát thanh - Track 8 : Chương 2: Tường thuật phát thanh - Track 9 : Chương 3: Bình Luận Phát Thanh - Track 10 : Chương 4: Phóng sự phát thanh - Track 11 : Chương 5: Ghi nhanh phát thanh - Track 12 : Chương 6 : Phỏng vấn phát thanh - Track 13 : Chương 7: Tọa đàm phát thanh - Track 14 : Chương 8 : Bài phản ánh phát thanh - track 15 : chương 9 : Văn nghệ trên sóng phát thanh

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM