top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Lý Thuyết Âm Nhạc Cơ Bản

Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm Ấn Hành

Lý Thuyết Âm Nhạc Cơ Bản
Tác giả: Phạm Tứ Hương
Nhà xuất bản : Đại Học Sư Phạm Ấn Hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 26
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2: Chương 2: Trường độ của âm thanh - Track 3 : Chương 4: Điệu thức - Giọng - Track 4 : Chương 5: Quan hệ họ hàng giữa các giọng - Track 5: Chương 7: Nối tiếp hợp âm - Track 6 : Nội dung thảo luận môn Tâm Lý học đại cương

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM