top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TPHCM

MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN
Tác giả: Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia TPHCM
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 28
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Chướng 1 : Mở đầu - Track 2 : Chương 2 : Dân số và Môi trường - track 3 : III./ Quan Hệ Giữa Dân Số Môi Trường và Phát Triển .. - Track 4 : Chương 3: tài Nguyên rừng và đa dạng sinh học - Track 5 : 3-/ Những hiểm họa về Môi Trường do nạn phá rừng - Track 6: Chương 4: Tài Nguyên đất và ô nhiễm môi trường đất - Track 7 : Chương 5: Tài Nguyên nước và ô nhiễm môi trường nước - Track 8: Chương 6: Ô Nhiễm Môi Trường không Khí - Track 9: Chương 7: Một số vấn đề về Phát Triển và Môi Trường - Track 10: 3-/ Chất lượng Môi Trường ở các siêu đô thị - Track 11: Chương 8: Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững - Track 12 : IV,./ Thực trạng Môi Trường và Bảo vệ Môi trường ở Việt Nam

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM